Astrologiczne aspekty i powiązania między planetami

Anna S | 12 listopada 2013

flickr.com

flickr.com

Każdy kto próbował zinterpretować swój kosmogram- wie, że kluczową kwestią do jego zrozumienia są aspekty. Pełnią one szczególnie  istotną rolę w horoskopach porównawczych, kiedy badamy relację pomiędzy partnerami.

Wyróżniamy następujące aspekty:

koniunkcjakoniunkcja: uważana za jeden z silniejszych aspektów. Powstaje gdy dwie planety położone są w bliskiej odległości od siebie. W zależności od rodzaju planet, czyli od tego czy dwie planety są „zgodne”, koniunkcja może oddziaływać harmonijnie lub nieharmonijnie. Za dobrą i wzmacniającą koniunkcję przyjmuje się np. Słońce z Marsem, natomiast negatywnie na właściciela kosmogramu będzie wpływać koniunkcja Mars-Saturn (gwałtowność Saturna wzmacnia energię dynamiki i siłę Marsa). Przy interpretacji koniunkcji należy uwzględnić również miejsce w którym ona występuje (dom horoskopowy).

kwadraturaKwadratura to połączenie planet w obrębie 90 stopni, o odmiennych żywiołach. Z tego powodu przyjmuje się często, że kwadratura jest aspektem negatywnym. Przynosi konflikty wewnętrzne, które mogą wynikać ze sprzecznych dążeń człowieka. Taka sytuacja może powodować, że człowiek musi nieustannie pokonywać trudności, co z kolei często prowadzi do kształtowania takich cech jak cierpliwość i umiejętność pokonywania trudności w życiu. Przewaga kwadratur w kosmogramie może być wskazówką, że dana osoba będzie miała trudne życie, wypełnione przeciwnościami. Z kolei brak kwadratury może pokazywać życie łatwe, bez trudności, co niekoniecznie w rezultacie jest dobre, ponieważ prowadzi do uśpienia, braku transformacji wewnętrznej.

trygonTrygon: planety tworzą kąt 120 stopni. Uważany jest za harmonijny aspekt, ponieważ najczęściej łączy dwie planety tego samego żywiołu (zgodność), co w praktyce oznacza to wszystko, co przychodzi nam łatwo i przyjemnie. Szczególnie korzystny jest trygon Wenus-Neptun (łagodzi napięcia oraz daje wiarę i pomyślność).

Opozycja: planety tworzą kąt 180 stopni. Tak duża odległość stwarza napięcie i rodzi konflikt. Aspekt jest bardzo silny i przyjmuje się, że niekorzystny, ponieważ dwie planety działają tutaj przeciwstawnie. Powoduje to w człowieku rozdarcie wewnętrzne, ponieważ musimy wybrać jedną z sił reprezentowanych przez te planety. Rodzaj i charakter konfliktu zależy od planet tworzących opozycję oraz jego położenia w  domóach horoskopowych.

Sekstyl: planety tworzą kąt 60 stopni. Ich działanie jest harmonijne. Właściciel takich aspektów może liczyć na pomyślność w pewnych sferach życia i stanowi szansę, którą możemy wykorzystać.

Koniunkcja, kwadratura, trygon i opozycja są nazywane wielkimi aspektami. Odgrywają wielkie znaczenie w kosmogramie. Oprócz nich występują również małe aspekty, które odgrywają mniejszą rolę. Zalicza się do nich: półkwadratura, kwinkunks, półsekstyl, kwintyl.


Dodaj komentarz