Tarot anielski – tajemnice horoskopu anielskiego

Tarot anielski – tajemnice horoskopu anielskiego

Bezpośrednie połączenie telefoniczne z wróżką lub jej asystentem:

z telefonu stacjonarnego: 708 770 409

z telefonu komórkowego: *74 11 02

Wyślij SMS pod numer 72898 o treści:

IZYDA.Twoje pytanie


Np: IZYDA.Czy dobrze robię angażując się w ten związek?


Koszt połączenia wynosi 4 zł netto (4,92 z VAT) za minutę.
Koszt wysłania SMS to 2 zł netto (2,46 z VAT).

Wróżka IzydaAnioły to duchowe istoty, które opiekują się ludźmi na ziemi. Są to istoty dobre, łagodne i opiekuńcze, chronią tych, którzy znajdują się pod ich pieczą. Uważa się, że każdy z nas posiada swojego Anioła Stróża, który nas wspiera i pomaga w codziennych troskach, kłopotach czy wyzwaniach. Szczególny kontakt z aniołami mają dzieci, potem relacja słabnie, jeśli się jej nie pielęgnuje, ale nigdy nie zostaje zerwana. Relacje z aniołem są ważne i można je odbudować, jeśli wpuści się go do swojego życia. Niektóre wróżki specjalizują się z rozmowach z aniołami, czemu służą Karty Anielskie. To unikalna metoda porozumiewania się ze świetlistymi duchami. Dzięki takim rozmowom i kontaktom, możliwe stało się stworzenie horoskopu anielskiego.

Horoskop anielskiZgodnie z wierzeniami, horoskop anielski może pomóc w rozlicznych życiowych sprawach. Jest wróżbą szczególnie cenną dla tych, którzy głęboko wierzą w anioły lub pragną odbudować z nimi zażyłą relację. Możliwe jest postawienie horoskopu anielskiego dla różnych przestrzeni czasowych i tematycznych a także jako podpowiedź do rozwiązania kłopotu lub odpowiedź na konkretne pytanie. Horoskop może być codzienny, tygodniowy, miesięczny i rok, miłosny, zdrowotny, partnerski, ogólny itd.

Aby uzyskać taki horoskop, musisz skontaktować się z wróżką, która posługuje się Kartami Anielskimi, rozmawia z aniołami lub łączy astrologię z aniołami. Takie połączenia zapewniają komunikację z aniołem a także postawienie horoskopu anielskiego.

Koszt połączenia z numerami 700 XXX XXX oraz 708 XXX XXX wynosi 4 zł (4,92 zł z VAT)/min., z numerem *74X XX XX: 4 zł (4,92 zł z VAT)/min.
Wiadomość SMS: 2 zł (2,46 zł z VAT).