Horoskop numerologiczny

Horoskop numerologiczny

Bezpośrednie połączenie telefoniczne z wróżką lub jej asystentem:

z telefonu stacjonarnego: 708 770 410

z telefonu komórkowego: *74 11 03

Wyślij SMS pod numer 72898 o treści:

REA.Twoje pytanie


Np: REA.Czy to mój Partner na całe życie?


Koszt połączenia wynosi 4 zł netto (4,92 z VAT) za minutę.
Koszt wysłania SMS to 2 zł netto (2,46 z VAT).

Wróżka REAHoroskop numerologiczny polega na analizie cyfry lub liczby przypisanej do danej osoby. Na tej podstawie bada się pomyślność działań konkretnej osoby, jej predyspozycje, możliwości, potencjał, wady, zalety, szansę na realizację zamierzeń itd. Aby obliczyć swoją cyfrę lub liczbę, postępujemy w klasyczny dla numerologii sposób – dokonujemy obliczeń na bazie daty urodzenia. Zazwyczaj sumuje się poszczególne cyfry daty tak długo, aż otrzyma się jedną cyfrę z przedziału od 1 do 9. W nielicznych przypadkach podczas sumowania otrzymuje się dwucyfrową liczbę mistrzowską, której cyfr składowych już się nie sumuje.

Do liczb mistrzowskich zaliczmy – 11, 22, 33, 44, 55 i 66. Mają one unikalne znaczenie i moc, stąd przekonanie o ich wyjątkowości. Dokonanie sumowania nie jest trudne, oto przykłady:

 

Osoba urodziła się 1 kwietnia 1986 roku

1+0+4+1+9+8+6= 29 = 2+9 = 11

W numerologii osobą urodzoną 1 kwietnia 1986 roku opiekuje się liczba mistrzowska 11.

 

Osoba urodziła się 11 listopada 1988 roku

1+1+1+1+1+9+8+8= 30 = 3+0 = 3

Osobą urodzoną 11 listopada 1988 roku opiekuje się cyfra 3.

 

Horoskop numerologiczny można rozpatrywać na różnych płaszczyznach, zarówno czasowych jak i tematycznych. Można więc zamówić horoskop numerologiczny dzienny, tygodniowy, miesięczny i roczny, horoskop miłosny, kariery, partnerski, zdrowotny, ogólny i wiele innych.

Koszt połączenia z numerami 700 XXX XXX oraz 708 XXX XXX wynosi 4 zł (4,92 zł z VAT)/min., z numerem *74X XX XX: 4 zł (4,92 zł z VAT)/min.
Wiadomość SMS: 2 zł (2,46 zł z VAT).

Horoskop numerologiczny