Interpretacja snów

Sny przekazują nam komunikaty, które możemy rozszyfrować. Musimy w tym celu dowiedzieć się jak ujawnia się nasza podświadomość, oraz jakie są jej związki z naszym świadomym życiem. Rozumienie snów polega na rozpoznaniu ich źródeł i wyszczególnieniu z nich komunikatów, jakie wysyłają tajemnicze pokłady naszej osobowosci.

Interpretacja snów pomaga odsłonić prawdę o nas samych, pozwala na pokonanie lęków i wewnętrznego rozdarcia. Dokonując analizy marzeń sennych lepiej poznajemy swoje emocje, a dzięki temu możemy ominąć destruktywne wpływy negatywnego myślenia o sobie.

Śnimy statystycznie jedną trzecią życia. Nasz zegar biologiczny reguluje rytm organizmu, odpowiadając za pobudzanie ośrodków snu i czuwania. W stanie czuwania znajdujemy się około 16 godzin w ciągu doby. Za dnia reagujemy na to co nas otacza, zbieramy i przetwarzamy przeróżne informacje. Zapadając w sen, osiągamy odmienny stan świadomości. Wypoczywając odnawiamy potrzebna nam do funkcjonowania energię.

Marzena Mrówczyńska - Interpretacja snów

Wróżka Marzena Mrówczyńska - Tarot, Interpretacja Snów

Bezpośrednie połączenie telefoniczne z wróżką lub jej asystentem:

z telefonu stacjonarnego: 700 788 029

z telefonu komórkowego: *740 98 29

Wyślij SMS pod numer 7235 o treści:

SZ.Twoje pytanie


Np: SZ.Jak rozumieć sen o .....

Koszt połączenia z tel. stacjonarnego z nr 700 788 029 oraz z telefonu komórkowego z nr *740 98 29 wynosi 4 zł netto (4,92 z VAT).
Koszt wysłania SMS na nr 7235 wynosi 2zł netto (2,46 z VAT).

Michel Jouvet, lekarz zajmujący sie badaniem procesów zachodzących we śnie, odkrył, że marzenia senne pojawiają się w fazie określonej jako „sen paradoksalny”. Mózg jest w tym czasie bardzo aktywny, podobnie jak w stanie czuwania. Mięśnie natomiast ulegają rozluźnieniu, za wyjątkiem mięśni gałek ocznych, przez co ów sen nazywany jest „fazą szybkich  ruchów gałek ocznych” (po angielsku: Rapid Eye Movement). Ośrodek snu paradoksalnego, który odpowiedzialny jest za marzenia senne, mieści się w centralnej części pnia mózgu. Według Jouveta sny są przejawem tego, co czyni nas oryginalnymi i niepowtarzalnymi.

Od zarania dziejów, sny miały swoje szczególne miejsce w kulturze. Antyczni Grecy i Rzymianie na przykład, byli przekonani o ich uzdrawiającej mocy. O wymiarze proroczym snów świadczy wiele historii opisanych w Biblii czy Koranie. W Księdze Rodzaju, sny faraona o krowach tłustych i krowach chudych oraz o kłosach zdrowych i kłosach pustych, zinterpretowane zostają przez Józefa, jako motywy zwiastujące siedem lat obfitości, po których nadejdzie siedem lat głodu. W Koranie natomiast, Mahometowi we śnie ukazuje się archanioł Gabriel, który przekazuje mu kilka wersów, i nakazuje je recytować, co daje początek nowej monoteistycznej wiary, jaką stał się Islam. Sen zatem można określić także, jako sposób komunikowania się z Bogiem.

Sigmund FreudRewolucją w spojrzeniu na istotę snów okazały się odkrycia Zygmunta Freuda, który ujął je jako przejaw dochodzącej do głosu podświadomości. Jego zdaniem najłatwiej poznać ludzką duszę właśnie poprzez interpretację snów, w których ujawniają się zepchnięte do podświadomości lęki, popędy seksualne, bolesne doświadczenia i pragnienia wychodzące poza ogólnie przyjęte normy społeczne.
Inny wybitny psycholog, uczeń Freuda, Carl Gustav Jung rozszerzył pojęcie indywidualnej podświadomości o podświadomość zbiorową, na którą składają się doświadczenia i pamięć ludzkości od początków jej historii. Według Junga, nasza psychika kształtowana jest przez archetypy (praobrazy), które przekazywane są nam z pokolenia na pokolenie i przyjmują formę symboli. Jednym z takich archetypów jest np. matka, która jawi się nam jako nasza rodzicielka, ale może także oznaczać jakąkolwiek kobietę odgrywająca ważną rolę w naszym życiu, może być to również Matka Boska lub królowa. Metaforycznie, matka może być rajem, ojczyzną, miastem, czy kościołem. Może kojarzyć się z opieką, troską, akceptacją, symbolizować płodność lub uduchowienie, ale może też nieść ze sobą negatywne konotacje, jawiąc się jako czarownica, morska otchłań, czy śmierć. Pojawiające się w snach archetypy przybierają postać nie dających się w pełni zwerbalizować symboli. Każdy symbol odnosi się do pozytywnych bądź negatywnych cech naszej psychiki i wyraża o niej najgłębiej skrywaną prawdę.

Język snów można porównać do języka alchemii, który przypisuje znaczenie poszczególnym kolorom. Czerwień to życie, krew, złość. Niebieski – uduchowienie, chłód. Zieleń to kolor natury i płodności, żółć natomiast kojarzona jest z świętością. Czerń wyraża nieświadomość, a biel świadomość i czystość.

W miarę rozwoju psychofizjologii, pojawiło się wiele koncepcji na temat snów, jedna z nich głosiła, że sen paradoksalny odgrywa rolę podobną do warsztatu, w którym naprawiamy poczucie własnej wartości, uszkodzone na jawie. S.H. Foulkes twierdził, że koszmary senne występują tak często, jak problemy, z którymi stykamy się w ciągu dnia. Jeden z odkrywców DNA, Francis Crick oraz Graeme Mitchison uważali, że sny potrzebne są do oczyszczania zbędnych danych nagromadzonych w umyśle. Jonathan Winson był z kolei zdania, że sen paradoksalny pomaga zapamiętywać zdobyte informacje. Francuski psycholog Paul Diel był zdania, że śniąć kontynuujemy rozważania jakie podjęliśmy na jawie. A złożona struktura snów wynika z różnorodności naszych wewnętrznych pragnień.

Sny ujawniają prawdę o naszym jestestwie, dogłębnie dotykają istoty naszej osobowości. Lekceważąc ich przekaz, odrzucamy ważne komunikaty o nas samych. Analizując znaczenia snów pozbywamy się wewnętrznych blokad i ograniczeń, przezwyciężamy wątpliwości i odzyskujemy równowagę psychiczną.

Zdarza się, że sny są dla nas wyjątkowo nieprzyjemne, wstydzimy się ich i lękamy. Jest to znak, że nasza podświadomość komunikuje nas w symboliczny sposób o naszych pragnieniach, które nie mogą dojść do głosu, gdyż nie pozwalają na to zbyt rygorystyczne zasady jakimi kierujemy się w życiu codziennym. Ignorowanie tego typu komunikatów nie pozwala na konfrontację z sytuacją, która jest przyczyną naszego cierpienia. Dopiero wyjaśnienie znaczenia koszmaru zlokalizuje źródło naszego bólu i przywróci nas do równowagi psychicznej.

Dzięki rozszyfrowaniu znaczeń konkretnych snów, dowiemy się też wiele, o tym, jak widzimy się we własnych oczach, oraz w jaki sposób dajemy wyraz swoim emocjom. Pojawiające się w snach postacie odgrywają w pewien sposób nasze wewnętrzne konflikty, których czasem nawet sobie nie uświadamiamy. Krytyczne opinie wymierzone w siebie mogą w naszym śnie przybrać rolę osób reprezentujących autorytet, jak np. rodzice, nauczyciel, ksiądz, sędzia, natomiast nasze potrzeby i pragnienia mogą pojawić się przykładowo w postaci artysty, uwodziciela, złodzieja lub prostytutki.

senInterpretacja snów polega na szukaniu powiązań i skojarzeń między zdeformowanymi fragmentami symbolicznej rzeczywistości, poprzez które możemy dojść do ogólniejszego sensu ich wymowy, a w efekcie prawdy o nas samych. Na sny składają się szczątki emocji i uczuć wymykające się rzetelnemu i konkretnemu opisowi. Marzenia senne są często zbiorem obrazów niejasnych i tajemniczych, przesłaniających swoim absurdem ukryty sens. Jeśli nie potrafimy sami odczytać sennego przesłania, możemy nawiązać kontakt z osobą, która zawodowo zajmuje się objaśnianiem treści zawartych w snach. Doświadczenie i intuicja takiej osoby z pewnością pomoże nam lepiej zrozumieć własną naturę, oraz określić w jakim stopniu sny odnoszą się do naszej teraźniejszej sytuacji, konkretnych cech naszej osobowości, skrywanych pragnień, czy wydarzeń z przeszłości.  Tekst opracowany na podstawie książki Christine Benoit „Jak odczytywać nocne koszmary”, Warszawa 2005.


UWAGA: Promocyjne ceny połączeń z wszystkimi Wróżkami.
Teraz tylko 4,92 zł z VAT za minutę połączenia.
Wróżka Marzena Mrówczyńska - Tarot, Interpretacja Snów

Marzena Mrówczyńska

Tarot, Interpretacja snów

Zadzwoń:
tel: 700 788 029
kom: *740 98 29

Wyślij SMS pod numer 7235 o treści:
SZ.data ur.Twoje pytanie

Koszt połaczenia z tel. stacjonarnego z nr 700 788 029 oraz z telefonu komórkowego z nr *740 98 29 wynosi 4 zł netto (4,92 z VAT).
Koszt wysłania SMS na nr 7235 wynosi 2zł netto (2,46 z VAT).

Koszt połączenia z numerami 700 XXX XXX oraz 708 XXX XXX wynosi 4 zł (4,92 zł z VAT)/min., z numerem *74X XX XX: 4 zł (4,92 zł z VAT)/min.
Wiadomość SMS: 2 zł (2,46 zł z VAT).Interpretacja snów