Kabała

Słowo „kabała” pochodzi z języka hebrajskiego.
Kabała to rodzaj mistycznej, tajemnej nauki praktykowanej w judaizmie, rozpowszechnionej obecnie na całym świecie, opartej na Torze, Talmudzie i wielu innych dziełach, spokrewnionej z medytacją i poszukiwaniem odpowiedzi na życiowe pytania o przeznaczenie oraz przyszłość.
Jednak Kabałą może zająć się każdy niezależnie od religii, którą wyznaje.
Podobnie jak każda wiedza tajemna, również i ta była utrzymywana w sekrecie i niedostępna dla niewtajemniczonych. Nawet dzisiaj nie mamy zbyt wielu książek o kabale (w przeciwieństwie na przykład do podręczników o tarocie, czy numerologii).
Literatura o kabale z pewnością daje dostęp do wiedzy, lecz aby ją zgłębić, trzeba samemu ją badać. Tylko poprzez własną pracę (nazywaną studiowaniem kabały) otrzyma się mądrość, która stanowi meritum tej nauki.

Kabałę możemy podzielić na 3 odłamy wyróżniając:
Kabałę Praktyczną: polega na mistycznej i symbolicznej interpretacji Starego Testamentu. Kabalista codzienne studiuje każdą z liter, wyrazy, zdania.

Kabałę Teoretyczną: polega na rozwiązywaniu problemów natury wszechświata i Wyższego Bytu. Bada jak powstał świat, anioły i człowiek.

Kabałę Medytacyjną: polega na nauce tajemnej medytacji.

Znaczenie liter w kabale:

Na początku praktyki kabaliści zgłębiają znaczenie liter. Wychodzą z przekonania, że każda litera ma określone, ważne znaczenie. Nie chodzi tutaj o pojmowanie tych liter rozumem, ale znaczenie ezoteryczne obejmujące również poziomy mentalne, astralne i materialne. Kabalista uczy się je łączyć, aby je scalić i nad nimi zapanować.

Kabała

Wróżka Sybilla - Kabała, Numerologia, Tarot

Bezpośrednie połączenie telefoniczne z wróżką lub jej asystentem:

z telefonu stacjonarnego: 700 788 026

z telefonu komórkowego: *740 98 26

Wyślij SMS pod numer 7235 o treści:

SY.Twoje pytanie


Np: SY.Czy mój związek ma szanse przetrwać?

Koszt połączenia z tel. stacjonarnego z nr 700 788 026 oraz z telefonu komórkowego z nr *740 98 26 wynosi 4 zł netto (4,92 z VAT).
Koszt wysłania SMS na nr 7235 wynosi 2zł netto (2,46 z VAT).

Na początku istniało dziesięć pierwotnych idei (tzw. sefiry). Liczba 10 oddaje najwyższą i najniższą formę Boga.

Bóg tworząc i wprawiając w ruch wszechświat nadał mu czterobiegunowość (Jod-He-Vau-He), która przedstawiana jest jako kwadrat. W człowieku (jako istocie stworzonej przez Boga) również zawarte są 4 pierwiastki takie jak:
Jod – odnosi się do ognia (element dynamiczny, aktywny)
He – odnosi się do powietrza (intelekt)
Vau– odnosi się do wody (czucie)
Wszystkie te 3 pierwiastki tworzą czwarty związany z ziemią (świadomość, materia).

GwiazdaJeden z najstarszych tekstów kabalistycznych nazywa się Sefer- Jecira (Księga Stworzenia).
Jest to traktat opisujący stworzenie świata.
Rzeczywistość opiera się na 3 poziomach kosmosu poprzez różne połączenia tych 22 liter.
Trzy poziomy to: świat, czas i człowiek. Opisano tutaj 231 bram.

Istnieje 10 Sefirot oraz 22 liter hebrajskiego alfabetu. Litery te podzielone są na 3 grupy:
3 litery-matryce (א -Alef, מ -Mem i ש -Szin) – można wiązać z żywiołami: ogień, woda, powietrze
7 liter podwójnych (ב – Bet, ג – Gimel, ד – Dalet, כ – Kaf, פ – Pe, ר – Resz i ת – Taw)- można wiązać z 7 planetami:
12 liter zwykłych (ה – He,ו – Waw, ז – Zain, ח – Het, ט – Tet, י – Jod, ל – Lamed, נ – Nun, ס – Samek, ע – Ain, צ – Cade i ק – Kof) – można wiązać z 12 znakami zodiaku: baran, byk, bliźnięta, rak, lew, panna, waga, skorpion, strzelec, koziorożec, wodnik

Dziesięć Sefirot to 10 pierwotnych liczb, utożsamianych tutaj z metafizycznymi zasadami stworzenia. Zasadniczym i najistotniejszym przesłaniem jest stwierdzenie, że powracają one do Boga, gdzie oddają mu pokłon (dzięki temu przypominają Anioły).
Sefiroty są więc aspektami boskiej osobowości. Nie mają odpowiednika w żadnym języku. Czasami były postrzegane jako samodzielne duchowe istoty, a związki pomiędzy nimi uwidacznia Drzewo Życia. Sefiry po jego prawej stronie są określane jako dodatnie i męskie, po lewej ujemne i żeńskie. Każda z nich objawia się pod wpływem jednej zasady, a przedstawione to zostało za pomocą łamanej linii świetlistego błysku.
Trzy pionowe kolumny na Drzewie Życia to: Równowaga (na środku), Łaska (z prawej strony) oraz Sprawiedliwość (lewa). Umieszczona na szczycie drzewa, pierwsza Sefira oznacza początek i koniec, jest pierwotnym samowystarczalnym punktem.

Anioły Kabały:

Anioły umieszczone są na Drzewie Życia. Każdy z nich przypisany jest poszczególnym Sefirom. Do każdej z Sefir przynależy jeden chór Aniołów Kabały. Chór jest grupą aniołów działających w podobnej energetyce. Zadaniem aniołów jest duchowe prowadzenie ludzi, poprzez przypominanie im dlaczego się wcielili. Wszystkie chóry są sobie równe, nie ma nadrzędnych i podrzędnych. Wyróżniamy 9 chórów, z których każdy liczy łącznie 72 anioły (czyli po 8 w każdym chórze). Każda z tych świetlistych istot symbolizuje określoną wiedzę i przesłanie. Chóry reprezentują dziewięć podstawowych archetypów, do których zaliczamy: miłość, sprawiedliwość, harmonię, moc, służbę, całość oraz doskonałość. Wśród nich 3 anioły nie przynależą ściśle do żadnego z archetypów. Są to Haziel, Poyel, Yamabiah.

Wyróżniamy następujące chóry anielskie:
Serafiny. O największej mocy światła i ciepła, ich misją jest poprowadzenie człowieka do Źródła.
Na chór ten składają się: Vehuiah, Yeliel, Sitael, Elemiah, Mahasiah, Lelahel, Achaiah, Cahetel. Rektorem tego chóru jest Metatron.

Cherubiny. Stały na straży Boskiej Mądrości i Drzewa Życia. Pełnią rolę naszych nauczycieli, którzy sprawiają, że chcemy poznawać, zdobywać wiedzę i umiejętności.
W skład tego chóru wchodzą: Haziel, Aladiah, Lauviah, Hahaiah, Yezalel, Mebahel, Hariel, Hekamiah. Rektorem tego chóru jest Raziel.

Trony. Związane z prawem Karmy. Pomagają nam osiągać kolejne stopnie w rozwoju duchowym.
Chór Tronów tworzą: Lauviah, Caliel, Leuviah, Pahaliah, Nelchael, Yeiayel, Melahel, Hahuiah.

Dominacje. Uczą nas jak mamy cieszyć się życiem, wskazując, że podstawą tego szczęścia jest ufać samemu sobie. Chór Dominacji składa się z: Nith-Haiah, Haaiah, Yeratel, Seheiah, Reiyel, Omael, Lekabel, Vasariah,

Moce. Powiązane z silną energią Marsa. Sprawdzają, czy polecenia wydane przez inne Anioły zostały wykonane. Rektorem tego chóru jest Kamel. Aniołami chóru są: Yehuiah, Lehahiah, Khavaquiah, Menadel, Aniel, Haamiah, Rehael, Yeiazel

Cnoty. Ich emanacje są wyjątkowo wysoko uduchowione, położone w środkowej kolumnie Drzewa Życia. Rektorem tego chóru jest Mikael. W chórze tym są: Hahahel, Mikael, Veuliah, Yelahiah, Sealiah, Ariel, Asaliah, Mihael

Księstwa. Powiązane z Wenus, reprezentują energię miłości, harmonii i piękna. Rektorem tego chóru jest Haniel. Wśród nich znajdują się: Vehuel, Daniel, Hahasiah, Imamiah, Nanael, Mebahiah, Poyel.

Archanioły. Prowadzone energią Merkurego, dlatego związane z szeroko pojętą wiedzą, komunikacją. W skład chóru wchodzi: Nemamiah, Yeyalel, Harahel, Mitzrael, Umabel, Jah-hel, Anauel, Mehiel. Rektorem tego chóru jest Raphael.

Anioły. Związane z subtelną energią Księżyca, dzięki nim odkrywamy nasze ciemne i jasne strony, uczymy się wartościowania i oceny sytuacji. W ich gronie znajdują się: Damabiah, Manakel, Ayael, Habuhiah, Rahael, Yamabiah, Haiiael, Mumiah. Rektorem tego chóru jest Gabriel.

Podstawowe pojęcia w Kabale:

Ein Sof – pojęcie wprowadzone przez hiszpańskich kabalistów, określające, że Stwórca (Absolutna Istota) jest niepoznawalny (nieskończony).

Adam Kadmon (hebr. praczłowiek)– pierwotna emanacja Boga. Był pośrednikiem pomiędzy Bogiem a pustą przestrzenią.

Aniołowie (hebr. malach – posłańcy)- to pośrednicy duchowi pomiędzy ludźmi a Bogiem.

Gematria – zakłada, że słowa są ze sobą powiązane liczbowo i mają na siebie określony wpływ. Tworzą między sobą określone znaczenia,

Dusza – źródłem duszy jest Stwórca. Dusza jest nieśmiertelna i podlega wcieleniom w ciele, aż do momentu, gdy nie osiągnie duchowego oświecenia.

Kabała w literaturze

Ze względu na swoją szeroką symbolikę i wieloznaczność wątki kabalistyczne wykorzystywane były w literaturze.
Nawiązywano do legendy o praskim golemie (Harry Mulisch „Procedura”, Gustav Meyrink „Golem”).
Isaac Bashevis Singer w wielu książkach również odnosił się do Kabały.
Kabałę zgłębiał także Aleister Crowley, związany z Hermetycznym Zakonem Złotego Brzasku. Objaśniając czym jest Kabała napisał: „Narzędziem umożliwiającym przechodzić od znanego do nieznanego na podobnych zasadach, na jakich czynią to matematycy. Można równie dobrze porównać to do wykorzystywania takich koncepcji jak √, -1, x4, itd.”.

Źródła Kabały:

Tora– stanowi najważniejsze źródło judaizmu. Jej treść opowiada o przymierzu pomiędzy Izraelem a Bogiem. Składa się z 5 ksiąg: Księgi Rodzaju, Wyjścia, Kapłańskiej, Liczb i Powtórzonego Prawa. Tora zawiera wszystkie informacje i prawdy o wszechświecie, a studiowanie jej pozwala na zbadanie wszystkich prawd i tajemnic.

Zohar– prawdopodobnie napisana przez Szymona Bar Yochai (Raszbi) w II bądź III w. naszej ery. Przebył on ścieżkę duchowego wtajemniczenia, którą nazwał Zohar (z języka hebrajskiego oznacza „Blask”). Stanowi ona zbiór komentarzy Tory. Dzięki ich studiowaniu człowiek może rozwijać swoją duchowość. Dla niewtajemniczonych jest ona źródłem legend i alegorii.

Talmud dziesięciu sefirot- zbiór zapisów religijno – prawnych judaizmu, zawierający zasady i doktrynę tradycji

Sefer Jecira, Bahir- znana w dwóch wersjach. Jest to starożytny żydowski traktat opisujący stworzenie świata. Składa się z sześciu rozdziałów, odpowiadających prawdopodobnie sześciu dniom stworzenia lub cyfrze sześć. Treść możemy podzielić na dwie zasadnicze części.

Ważne symbole w Kabale:

Czerwona nitka

W nowoczesnej kabale istotna jest symbolika. Swoiste znaki mają dla wtajemniczonych szczególne znaczenie magiczne, ochronne lub pełnią rolę talizmanów. Jednym z popularnych ostatnio przykładów symbolu kabalistów jest czerwona nitka. Nosi się ją przewiązaną na nadgarstku– ma chronić przed złymi mocami i urokami.
Jednak znany badacz kabały Michael Laitman mówi że: „czerwone nitki nie tylko nie pomagają ludziom, ale także są absolutnie zakazane przez Torę”.
Jednak do dzisiaj w wielu kulturach czerwona tasiemka, nitka lub kokardka ma znaczenie ochronne – zawiązuje się je noworodkom lub młodym zwierzętom, aby odpędzać od nich chorobę, złe uroki i przykrości.

Liczba siedem

Jest to istotna liczba w kulturze hebrajskiej, określa ona 7 wysp, 7 niebios, 7 gór, 7
ołtarzy i 7 par z Arki Noego.
W chrześcijaństwie odnosi się do 7 sakramentów i 7 darów Ducha Świętego.
Posiada też znaczenie symboliczne, metafizyczne, astrologiczne, na początku brano pod uwagę tylko 7 planet, do dzisiaj mamy 7 dni w tygodniu.

Drzewo życia

Innym ważnym w kabale symbolem jest drzewo życia, które utożsamia się z biblijnym Drzewem poznania Dobrego i Złego. W myśl tej koncepcji kabalistyczne drzewo życia oznacza pierwiastek, który drzemie w każdym z nas i wymaga pielęgnacji, by odrodzić się ponownie tak, jak kiedyś odrodzi się Raj Utracony. W kabale drzewo życia wyrażone jest za pośrednictwem 10 emanacji w 3 kolumnach lub filarach, które oznaczają jakość energii życiowych– męskich, żeńskich i neutralnych.

Numerologia kabalistyczna

To wiedza w której opierając się na kabale, w oparciu o datę urodzenia osoby- sporządzamy obliczenia, aby uzyskać informacje na temat danej osoby. Możemy w ten sposób uzyskać informacje na temat jej sytuacji rodzinnej, stanie zdrowia, finansów, ale przede wszystkim o przeznaczeniu i karmie jakiej podlega dana osoba.
Można opracować analizę osobistą oraz porównawczą (na podstawie dat urodzenia dwóch osób). Służy ona określaniu mocnych i słabych stron związku, jego zgodności, pozwala określić jego trwałość i perspektywy na przyszłość.

Skorzystanie z numerologii kabalistycznej umożliwi Ci łatwiejsze podejmowanie decyzji, świadome dobranie ważnych dat, wgląd we własny charakter i przyjrzenie się pozytywnym i negatywnym cechom.

Numerologia kabalistyczna w praktyce

Podstawą do interpretacji jest stworzenie „słupka”, do którego potrzebujemy pełną datę urodzenia.
Żeby obliczyć „słupek” dzielimy rok urodzenia na połowę, następnie dodajemy dzień i miesiąc urodzenia do dwóch pierwszych cyfr roku.

W numerologii kabalistycznej każdej cyfrze od 1 do 9 przypisana jest jedna planeta i są nimi kolejno: Słońce, Księżyc, Uran, Saturn, Merkury, Wenus, Neptun, Jowisz i Pluton.
Interpretując datę urodzenia i wyliczony z niej „słupek” patrzy się na życie człowieka przekrojowo, przez pryzmat przyporządkowanych planet.

światło_1Kabała to wiedza, ogromna mądrość. Zapewnia ona zrozumienie, doświadczenia duchowe. Można bowiem czytać o światach ducha i rozmyślać o nich, ale warto ich doświadczać. Człowiek, poprzez zmiany w sobie (wewnętrzne) jest w stanie połączyć w sobie oba te światy i odkrywać nową rzeczywistość.

Osoby zajmujące się Kabałą twierdzą, że zna ona odpowiedź na wszystkie pytania. Nie można traktować jej pobieżnie, powierzchownie. Jeśli podejdziemy do niej poważnie to dowiemy się kim jesteśmy, dokąd i po co zmierzamy. Uaktywnimy swój 6 zmysł, pozwalający na określenie siebie na tle wszechświata.

Istotę Kabały sugestywnie opisał Michael Lajtman (doktor Nauk Filozofii, kabalista, założyciel i Kierownik Instytutu Studiów i Badań Kabały) w następujący sposób:
„Nauka Kabały pozwala nam za pomocą praktycznie wypróbowanej metody na osiągnięcie wyższych światów – źródła naszej egzystencji. Umożliwia ona zrozumienie sensu naszego życia, powodując tym samym osiągnięcie zupełnej doskonałości, wewnętrznej równowagi, nieograniczonej rozkoszy, a także zdolności do przekraczania bariery czasu i przestrzeni pomimo dalszego pobytu na tym świecie”.

Wróżki posługujące się Kabałą korzystają z kart w celu odkrycia ludzkiego przeznaczenia, dokładnie interpretują ważne dla ludzi słowa, litery, szukając w nich ukrytych, tajemnych prawd.


UWAGA: Promocyjne ceny połączeń z wszystkimi Wróżkami.
Teraz tylko 4,92 zł z VAT za minutę połączenia.
bogumila

Wróżka Bogumiła

Tarot, Kabała

Zadzwoń:
tel: 708 770 847
kom: 708 770 847

Wyślij SMS pod numer 7257 o treści:
BGNA.data ur.Twoje pytanie

Koszt połaczenia z tel. stacjonarnego z nr 700 788 026 oraz z telefonu komórkowego z nr *740 98 26 wynosi 4 zł netto (4,92 z VAT).
Koszt wysłania SMS na nr 7235 wynosi 2zł netto (2,46 z VAT).

Wróżka Sybilla - Kabała, Numerologia, Tarot

Wróżka Sybilla

Kabała, Numerologia, Tarot

Zadzwoń:
tel: 700 788 026
kom: *740 98 26

Wyślij SMS pod numer 7235 o treści:
SY.data ur.Twoje pytanie

Koszt połaczenia z tel. stacjonarnego z nr 700 788 026 oraz z telefonu komórkowego z nr *740 98 26 wynosi 4 zł netto (4,92 z VAT).
Koszt wysłania SMS na nr 7235 wynosi 2zł netto (2,46 z VAT).

Koszt połączenia z numerami 700 XXX XXX oraz 708 XXX XXX wynosi 4 zł (4,92 zł z VAT)/min., z numerem *74X XX XX: 4 zł (4,92 zł z VAT)/min.
Wiadomość SMS: 2 zł (2,46 zł z VAT).Kabała