Liczby karmiczne

Sprawdź swoją liczbę życia

Wybierz swoją datę urodzenia

Informacje o liczbach głównych

Data urodzenia stanowi w numerologii podstawę do obliczenia Twojej drogi życia. Wybierz swoją liczbę drogi życia, żeby poznać swój cel życiowy, mocne i słabe strony.

Liczby mistrzowskie

Liczby mistrzowskie to liczby o wysokich wibracjach, często wskazują na „starą duszę”. Ich obecność w portrecie numerologicznym oznacza, że dana dusza ma do zrealizowania w tym życiu ważny cel w wybranej dziedzinie (medycyna, rozwój duchowy, religia, nauka).

Co to są liczby karmiczne?

droga mlecznaLiczby karmiczne wyrażają prawo przyczyny i skutku, czyli karmę. Rządzi ona światem materialnym. Według religii dharmicznych czyny tworzą przyszłe doświadczenia. Z tego powodu każdy jest odpowiedzialny za swój los oraz szczęście bądź problemy, które dotykają nas oraz inne osoby. Słowa, myśli i uczynki są bezpośrednimi przyczynami, które muszą wywoływać określone konsekwencje. Tego rodzaju efekty mają moc oddziaływania nawet na wiele kolejnych wcieleń. Tak więc karma używa wielu ciał oraz dusz, by osiągnąć cel w postaci skutku naszego wyboru. Dzisiejszy czyn może zaowocować za kilkaset lat. Od nas zależy, jaki będzie miał charakter.

Wróżbita Sylwester Chordecki

Sylwester Chordecki - Karma, przeznaczenie, numerologia

Bezpośrednie połączenie telefoniczne z wróżbitą lub jego asystentem:

z telefonu stacjonarnego: 700 78 80 29

z telefonu komórkowego: *740 98 29

Wyślij SMS pod numer 7235 o treści:

SYL.data ur.Twoje pytanie


Np: SYL.1975.08.14 Czy mam szansę na miłość ?

Koszt połączenia z tel. stacjonarnego z nr 700 78 80 29 oraz z telefonu komórkowego z nr *740 98 29 wynosi 4 zł netto (4,92 z VAT).
Koszt wysłania SMS na nr 7235 wynosi 2zł netto (2,46 z VAT).

Życie każdego człowieka to plon działań, zamiarów oraz doświadczeń z poprzednich wcieleń. Wibracje karmiczne to swego rodzaju długi, jakie wówczas zaciągnęliśmy. Są one efektem niewykorzystanych szans, zmarnowanych talentów, zaniechań bądź nikczemnego wykorzystania zdolności. Nie należy ich jednak interpretować w wymiarze kary za złe uczynki. Wibracje stanowią przede wszystkim szansę na lepsze jutro – zadania, jakie postawiono przed nami w rozmaitych dziedzinach życia. Dzięki nim możemy pomyślnie torować swoją przyszłość. Programy numerologiczne czy liczby występujące w dacie naszych urodzin są tutaj kluczowe. Za ich pomocą można dowiedzieć się, które umiejętności powinniśmy najbardziej rozwijać, aby „odrobić lekcje”, zadane nam w długach karmicznych.

 

Związek karmiczny (dług karmiczny)

Związki karmiczne, czyli długi karmiczne dotyczą poprzednich wcieleń. Znawcy tematu przypuszczają, że wówczas spotkaliśmy co najmniej połowę spośród osób, które są lub były dla nas ważne w obecnym życiu. U podstaw relacji karmicznej leży częstokroć przywiązanie, seksualne pożądanie lub pragnienie zemsty. Rzecz jasna nie można określić, czym dana osoba nam zawiniła w poprzednim wcieleniu oraz jaka była relacja z obecnym partnerem. Związek karmiczny powstaje również za sprawą dawnych relacji na linii rodzic – dziecko. Dług taki powtarza się co kilka pokoleń.

Powiązania karmiczne – relacje karmiczne to rodzaj zobowiązań jakie zaciągaliśmy w kolejnych życiach. Jeśli na przykład mogliśmy komuś pomóc, a nie uczyniliśmy tego lub popełniliśmy zły uczynek, musimy w obecnym wcieleniu zadośćuczynić za nasze postępowanie. Podobnie rzecz się ma ze zmarnowanymi umiejętnościami. W wielu religiach, nie tylko dalekowschodnich (również w chrześcijańskiej), przewija się motyw konieczności rozwijania talentów. Nie powinniśmy się obawiać cierpienia jako konsekwencji dawnych błędów. Każdy musi jednak wyciągnąć wnioski z obecnego stanu rzeczy, starając się postępować zgodnie z sumieniem i intuicją. Mamy wielką szansę naprawy starych błędów i wykorzystania w pełni własnego potencjału. Istnieje kilka liczb, które mogą nam w tym pomóc, określając obciążenia karmiczne. Komplikują one bowiem życie do chwili, w której pojmiemy doczesne zadania i zaczniemy je realizować:

 


Jak obliczyć liczbę karmiczną

Przyporządkowujemy ją według pełnej daty urodzenia, która zawierać musi dzień, miesiąc i rok. Łącznie będzie to osiem cyfr, które sumujemy. Jako rezultat, otrzymamy zazwyczaj dwucyfrową liczbę, której składowe dodajemy do siebie. Jeśli zaś wynikiem poprzedniego działania jest liczba jednocyfrowa, to znaczy, że już zakończyliśmy obliczenia, uzyskując pożądany rezultat.

Przykład:

5 marca 1981 – 05 03 1981:

0+5+0+3+1+9+8+1 = 27

2+7 = 9

Gdybyśmy nadal otrzymywali w końcowym wyniku liczbę dwucyfrową, rozbijamy jej składowe i dodajemy do siebie aż do chwili, kiedy uzyskamy liczbę jednocyfrową. 


Kalkulator liczby karmicznej:

Charakterystyka osoby na podstawie liczby karmicznej:

Liczba karmiczna 1 – Prawdziwy przywódca, niezwykle silna osobowość. Liczba doskonale sprawdza się w przypadku mężczyzn. Dążenie do władzy i egoizm bywają okupione samotnością.

Liczba karmiczna 2 – Idealna liczba dla pań. Oznacza uczuciowość, delikatność i wrażliwość. Osoby z tą liczbą chętnie niosą pomoc drugiemu człowiekowi, są nieco nieśmiałe i mają dobre maniery.

Liczba karmiczna 3 – Oznacza niezwykły wdzięk i urok, dużą aktywność oraz barwne życie towarzyskie. Trójki mogą liczyć na podziw, są romantyczne i mają rozwinięte poczucie piękna, estetyki.

Liczba karmiczna 4 – Sumienny, pracowity człowiek, mocno rozgraniczający życie zawodowe oraz sferę prywatną. Jest bardzo odpowiedzialny, ma silną wolę, ale także autorytarne zapędy.

Liczba karmiczna 5 – Osoba o wszechstronnych uzdolnieniach, które potrafi i lubi stale rozwijać. Cechuje ją wielka ciekawość świata i wiara w swoje możliwości, granicząca z zarozumiałością oraz pychą.

Liczba karmiczna 6 – Ponad wszystko ceni sobie dom rodzinny oraz miłość. Jest bardzo wrażliwa i potrafi oczarować otoczenie. Bywa zaborcza, wręcz chorobliwie zazdrosna.

Liczba karmiczna 7 – Cechuje ją niezwykły dynamizm, niezależność oraz uporczywe dążenie do celu. Jest pełna optymizmu, kocha wolność i codzienną aktywność życiową. Lubi dominować nad otoczeniem.

Liczba karmiczna 8 – Bardzo ceni ciężką pracę, jako najlepszą drogę do finansowego sukcesu. Ma talent do interesów, dużą samodyscyplinę i wielką wytrwałość. Nieraz zatraca się jednak w materializmie.

Liczba karmiczna 9 – Ma wrażliwą psychikę i wysoko rozwiniętą sferę duchową. Bardzo ceni wolność oraz niezależność. Jest skromna, zamknięta w sobie. Cechuje ją upór i wiara w ideały.


Zamów profesjonalną poradę u numerologa

Liczby karmiczne