Numerologia osobista

Sprawdź swoją liczbę życia

Wybierz swoją datę urodzenia

Informacje o liczbach głównych

Data urodzenia stanowi w numerologii podstawę do obliczenia Twojej drogi życia. Wybierz swoją liczbę drogi życia, żeby poznać swój cel życiowy, mocne i słabe strony.

Liczby mistrzowskie

Liczby mistrzowskie to liczby o wysokich wibracjach, często wskazują na „starą duszę”. Ich obecność w portrecie numerologicznym oznacza, że dana dusza ma do zrealizowania w tym życiu ważny cel w wybranej dziedzinie (medycyna, rozwój duchowy, religia, nauka).

Jak obliczyć „liczbę życia” na podstawie daty urodzenia
Data urodzenia jest najważniejszą liczbą w Twoim życiu. Związana z nią jest numerologiczna liczba życia. Aby ją obliczyć najpierw proszę ją zapisać w formie numerycznej. Przykład: Jeżeli Twoja data urodzenia to 10/10/2010 to obliczenia przedstawiają się następująco:
10/10/2010 – dodaj do siebie wszystkie kolejne cyfry 1+0+1+0+2+0+1+0 = 5. Jeżeli wartość jest większa od 9 ponownie dodaj do siebie otrzymane cyfry, np. jeżeli wyjdzie 12 to 1+2=3. Dodawanie należy przeprowadzać tak długo aż uzyskamy cyfrę z zakresu 1-9.

Uwaga!

Jeżeli podczas sumowania otrzymaliśmy liczbę 11, 22, 33, 44, 55 lub 66 to nasza liczba życia składa się z tzw. liczby mistrzowskiej (11, 22, 33, 44, 55, 66) oraz liczby właściwej. Wibracje mistrzowskie oznaczają dla nas wspaniały potencjał, wiele możliwości, ale również duże wyzwania życiowe, przewodnictwo i służbę dla ludzkości. Liczba mistrzowska jest dla takiej osoby najważniejsza ale oczywiście ma ona również cechy przypisane dla liczb z zakresu 1-9 – np. 11 ma również cechy 2, 22 – cechy 4, 33 – cechy 6, 44 – cechy 8, 55 – cechy numerologicznej 1 natomiast 66 – cechy 3.

Numerologia osobista

Wróżka REA
Opracowuje wróżka REA

Bezpośrednie połączenie telefoniczne z wróżką lub jej asystentem:

z telefonu stacjonarnego: 708 770 410

z telefonu komórkowego: *74 11 03

Wyślij SMS pod numer 72 898 o treści:

REA.data urodzenia pytanie


Np: REA.1990.10.15 Czy nowy rok będzie dla mnie lepszy

Koszt połączenia z tel. stacjonarnego z nr 708 770 410 oraz z telefonu komórkowego z nr *74 11 03 wynosi 4 zł netto (4,92 z VAT).
Koszt wysłania SMS na nr 72 898 wynosi 2zł netto (2,46 z VAT).

Jak obliczyć numerologiczną liczbę imienia
Liczba imienia ma zdecydowanie mniejszy związek z naszym charakterem. Obliczać możemy liczbę dla dowolnego imienia: pierwszego, drugiego a nawet dla pseudonimu.

Każdej literze alfabetu przypisana jest liczba od 1 do 9:

123456789
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Obliczenie liczby imienia dokonujemy analogicznie jak ma to miejsce w przypadku liczby daty urodzenia.

Przykład: EWA = 5+5+1 = 11, dalej 1+1=2 – liczbą imienia Ewa jest 2.

Uwaga!

W przypadku imienia wibracja mistrzowska ma również wpływ na daną osobę. W podanym przykładzie należy rozpatrywać zarówno wibrację imienia 2 jak i wpływ wibracji mistrzowskiej 11.

Jak obliczyć numerologiczną liczbę nazwiska
Aby poznać numerologiczną liczbę swojego nazwiska postępujemy dokładnie tak samo jak w przypadku obliczania numerologicznej liczby imienia.

Jak obliczyć numerologiczną liczbę imienia i nazwiska
Bardzo ciekawą informacją jest obliczenie numerologicznej liczby imienia i nazwiska. Co ciekawe osoby zmieniające imię lub nazwisko zmieniają swoje cechy wynikające z tych wibracji. Obliczenia tej liczby wykonujemy analogicznie jak w przypadku obliczania liczby imienia z tym, że sumujemy wartości wszystkich liter z imienia i nazwiska.

Jeżeli chcesz poznać interpretację swojej liczby imienia, nazwiska lub imienia i nazwiska skontaktuj się z numerologiem: Wrózka REA tel. 708 770 410 lub z komórki: *74 11 03 (Koszt połączenia z numerem 708 XXX XXX wynosi 4 zł (4,92 zł z VAT)/min. z numerem *74 XX XX: 4 zł (4,92 zł z VAT)/min. Wiadomość SMS: 2 zł (2,46 zł z VAT)).


Zamów profesjonalną poradę u numerologa

Numerologia osobista